CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

 

EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI – 2020

A intrat în vigoare Ghidul de finanțare pentru Programul de creștere a eficienței energetice în locuințele unifamiliale, documentul fiind publicat în Monitorul Oficial din 30 iulie 2020. În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect, fără a depăși 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiției, diferenţa urmând a fi suportată de beneficiarul investiţiei. Banii sunt acordați pentru creșterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-o clădire având regim de înălțime de cel mult trei niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1E+M. Nu se acordă bani pentru lucrări în regie proprie, fiind necesară încheierea unui contract de lucrări cu un constructor autorizat. De aemenea, beneficiarul trebuie să achite din surse proprii toţi banii pentru lucrările de reabilitare energetică, urmând să recupereze cei 60% după trecerea tuturor etapelor programului.

Statul acordă fonduri pentru lucrări eligibile, care pot fi:

*  reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

*  instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum: (i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiționare a aerului); (ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice; (iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum și cele bazate pe gazificarea deșeurilor menajere (resturi alimentare, dejecții animaliere și umane etc.) și nemenajere din locuințele unifamiliale (resturi lemnoase, peleți de natură lemnoasă, peleți de natură agricolă) etc,

* achiziționarea și montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficiență de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalațiilor de ventilare;

* reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în: (i) înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED; (ii) utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare; * cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

* cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat.

Suma totală finanţată de stat este de maximum 40000, 55000 şi maxim 70000 lei, în funcţie de nivelul investiţiei raportat la economia de energie scontat a fi realizată.

Programul debutează cu elaborarea unui audit energetic de către un auditor energetic autorizat, gradul 1 consrucţii instalaţii, printre care se numără şi subsemnatul auditor energetic, după care se urmăresc etapele programului:

* publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere; * înscrierea solicitanților în aplicația informatică; * depunerea dosarelor de finanțare; * analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor; * publicarea pe pagina de internet a Autorității a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare; * depunerea și soluționarea contestațiilor; * încheierea contractelor de finanțare; * implementarea proiectelor; * monitorizarea proiectelor.

La depunerea dosarelor de finanțare solicitantul are obligaţia depunerii unor documente, din care cel mai important este auditul energetic. Acest document constituie o analiză termică şi energetică a construcţiei existente. Se porneşte de la caracteristicile actuale ale clădirii reale, existente, se elaborează pentru aceasta un Certificat de Performanţă Energetică. Apoi se elaborează scenarii şi soluţii termoenergetice de reabilitare a clădirii, fiecare cu investiţiile necesare şi cu ecomomiile de energie aferente. De aici se pot stabili şi soluţia/soluţiile alese de beneficiar, adică de încadrare a lucrării în nivelul de finanţare: 40000, 55000 sau 70000 lei.

Persoanele interesate ne pot contacta telefonic, la cele indicate in acest site.

 

 

 

Lasă un răspuns