Noua metodologie

de elaborare a Certificatelor

energetice și Auditului energetic

MC001-2022 – Noua metodologie de elaborare a Certificatelor energetice și Auditului energetic

În data de 17 ianuarie 2023 a apărut în Monitorul Oficial, partea 1-a, nr. 46bis Ordinul MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ MC 001-2022”

Reglementarea precizează documentele care trebuie prezentate de constructori în diferite faze ale proiectăriisau în vederea recepționării clădirilor noi (care, în mod obligatoriu vor fi încadrate în categoria NZEB-clădiri cu consum de energie aproape de zero), respectiv a celor existente care se renovează. Formatul și conținutul noului CPE-certificat de performanță energetică sunt în acord cu noile standarde europene. Specialiștii vor putea utiliza încă din faza de proiectare noul MC001 pentru conformarea clădirilor noi NZEB, fiind definit și procesul de verificare în diferite faze ale realizării unei clădiri noi sau renovării energetice a unei clădiri existente. Este detaliat cuprinsul unui raport de conformare energetică sau al unui raport de audit energetic.

Clădirile construite după noua reglementare MC001 vor consuma mult mai puțină energie, deci facturile pentru energie electrică și termică vor fi substanțial mai mici. Diminuarea facturilor la energie va fi cu atât mai mare cu cât procentul minim admis de 30% privind energia consumată în clădire va fi din surse regenerabile (din panouri solare, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de ventilare cu recuperarea energiei latente a aerului care părăsește clădirea).

 

Firma noastră are experienţă în elaborarea de astfel de studii, astfel încât va rugam contactaţi-ne.

Lasă un răspuns