Ghisee unice de informare energetica in judete

Printr-un proiect de OUG vor fi înființate ghișee unice de informare care să acorde servicii de consiliere energetică privind implementarea instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile la nivelul clădirilor și gospodăriilor.

Consiliile județene și Primăria București vor înființa câte un ghișeu unic de informare și consiliere pentru renovarea energetică și implementarea noilor instalații de producere a energiei din surse regenerabile la nivelul locuințelor.

Finanțarea ghiseelor se face prin programul PNRR si este limitată, fiind alocată doar pentru sprijinirea înființării a unui număr limitat de ghișee și fonduri pentru mobilier, echipamente IT și formare profesională pentru câte două persoane din fiecare din cele 42 de ghișee unice distribuite uniform în teritoriu.

Autoritățile administrației publice locale vor putea incheia acorduri de parteneriat cu asociații profesionale și organizații non guvernamentale din domeniul construcțiilor și arhitecturii, instalațiilor, auditului energetic sau cu societăți prestatoare de servicii energetice, cum este si firma noastra.

Pentru detalii va rugam consultati> https://oportunitati-ue.gov.ro/repowereu-oug-privind-infiintarea-retelei-nationale-de-ghisee-unice-de-eficienta-energetica/

Publicat 06.2024