Servicii energetice

SERVICII ENERGETICE

Evaluam performantele energetice ale constructiilor dumneavoastra; oferim solutii de imbunatatire a performantelor energetice ale acestora.

Intocmim planuri de economisire a energiei in conformitate cu Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica pentru beneficiari institutii publice (primarii, consilii judetene, ministere, servicii deconcentrate etc ) si particulari.

Promovam introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice.
Promovam utilizarea la consumatorii finali a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie in vederea reducerii impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie.