Clădiri NZEB

Raport SRE

Raport NZEB

Clădiri NZEB, Raport SRE, Raport NZEB

Toate clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Clădirea NZEB, este definită conform noii Metodologii MC001 din 2022 și Legii nr. 372/2005, republicată, ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie pentru asigurarea performanței energetice foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în proporție de minimum 30%.

Cerințele specifice clădirilor NZEB sunt stabilite în funcție de categoria clădirii și de zona climatică. Sunt precizate valorile maxim admise pentru consumul de energie primară exprimat în kWh/m2,an și pentru emisiile de CO2 exprimate în kg/m2,an. Contribuția din surse regenerabile în

consumul de energie primară livrată clădirii este exprimată în procent din energia primară totală.

Pentru clădirile noi NZEB se va întocmi un Raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (Raport de conformare NZEB-Raport NZEB), parte a proiectului de autorizare a construcției și prin care se evaluează încadrarea performanțelor clădirii în cerințele minime de performanță energetică. Raportul de conformare NZEB se poate baza pe concluziile Studiului privind fezabilitatea tehnică, economică și din punct de vedere al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență (Studiu SRE), stabilind cea mai bună soluție tehnico-economică de furnizare din surse regenerabile a minim 30% din consumul de energie primară.

Societatea noastră, cu experiență de peste 10 ani în sisteme de economii de energie și surse regenerabile, vă pune la dispoziție Raport SRE, respectiv Raport NZEB.