Conferinţă internațională multidisciplinară 2-3 iunie 2017

Motto: „Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.
Albert EINSTEIN (1879- 1955), fizician german, părintele teoriei relativității, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1921
 
La data de 2-3 iunie 2017 a avut loc a XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, Consiliului Judeţean Alba, Instituţia Prefectului judeţului Alba, Consiliului Local al municipiului Sebeş şi Filialei Cluj a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România precum şi a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş.

La manifestare au prezentat lucrări un numar de 275 de autori grupaţi in 185 de lucrări.
Lucrările au fost prezentate în cadrul următoarelor secţiuni:
■ INGINERIE GENERALĂ (35 lucrări). Moderator: Prof.em. Dr. Ing. Mircea BEJAN, m.o. ASTR;
■ INGINERIE ELECTRICĂ (22 lucrări). Moderatori: Prof. Dr. Ing. Mihai JĂDĂNEANȚ, Prof. Dr. Ing. Ilare BORDEAȘU, Conf. Dr. Ing. George MAHALU;
■ AUTOVEHICULE RUTIERE (30 lucrări). Moderatori: Prof. Dr. th. Ion LACUSTA, Șef lucr. Dr. Ing. Doru-Laurean BĂLDEAN, Șef lucr. Dr. Ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ;
■ HIDROLOGIE (24 lucrări). Moderatori: Conf. Dr. Ing. Lucian MÂNDREA, Șef lucr. Col.(r) Dr. Ing. Constantin AVĂDANEI, Șef lucr. Dr. Ing. Vasile IANCU
■ TEHNOLOGII-CONSTRUCȚII (27 lucrări). Moderatori: Prof. em. Dr. Ing. Ioan ILCA, membru coresp.ASTR, Prof. em. Dr. Ing. George ARGHIR, Dr. Ing. Alexandru Cătălin MICACIU;
■  REZISTENŢA MATERIALELOR – TRANSPORTURI (23 lucrări), Moderatori: Prof. em. Dr. Ing. Vasile NĂSTĂSESCU, membru ASTR, Prof. Dr. Ing. Ioan SZÀVA, Cerc. șt. pr. I. Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU;
■ MEDIU – Ziua Mondială a Mediului (26 lucrări). Moderatori: Prof. Dr. Ing. Vasile Filip SOPORAN, Prof. em. Dr. Ing. Tiberiu RUSU, Conf. Dr. Ing. Horațiu VERMEȘAN.
Lucrările au fost publicate în revista (online) „Stiinţă şi Inginerie” nr. 31 – 32, http://www.http://stiintasiinginerie.ro/
In cuvantul de final, dl. Prof. em. Dr. Ing. Mircea Bejan, sufletul acestei manifestări a subliniat: „Inginerul trebuie să găsească soluţii privind echilibrul mondial al materiilor prime disponibile, a diferitelor forme de energie, a preţurilor acestora, a gospodăririi lor. Inginerul trebuie să fie conştient că progresul tehnic va fi accelerat prin realizarea unor game de produse şi procedee din ce în ce mai sofisticate, mai pretenţioase, prin automatizare, prin informatizare şi prin creşterea complexităţii sistemelor de producţie”.
În cadrul secţiunii „TEHNOLOGII-CONSTRUCȚII” dl. ing. Doru Cristian Bratu, administratorul SC Vestconsult RL SRL a prezentat lucrarea „Studiu de caz asupra termoizolaţiilor clădirilor cu materiale organic – naturale”, publicată în volumul nr. 32 Doru Cristian BRATU – Știință și Inginerie, lucrare pe care o prezentăm şi în această pagină.