LOCUINŢELE POT FI REABILITATE ENERGETIC CU BANI DE LA STAT – PROGRAMUL CASA EFICIENTA ENERGETIC

LOCUINŢELE POT FI REABILITATE ENERGETIC CU BANI DE LA STAT – PROGRAMUL CASA EFICIENTA ENERGETIC

Locuintele de maxim Parter + 2 Etaje, aflate în fază de construcţie, pot beneficia de 40.000 lei de la stat pentru lucrări de izolare termică în vederea obținerii certificării energetice A. De asemenea, locuințele similare existente pot beneficia de această subvenție pentru a trece la o clasă energetică superioară.

Fondurile vor fi alocate prin programul Casa Verde Plus. Astfel va fi stimulată utilizarea materialelor de izolaţie de origine organic-naturală pentru reducerea consumului de energie utilizată în clădiri.

Prin materiale de izolaţie de origine organic-naturală, legiuitorul înțelege cânepă, lână, bumbac – denim reciclat, plută, celuloză din materiale reciclate şi alte materiale de origine organic-naturală similare agrementate tehnic.

Finanţarea se acordă o singură dată sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente.

Pot primi finanțare numai proiectele care utilizează un termosistem din materiale organic-naturale şi finisaje compatibile pentru pereţi sau acoperiş în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură. Nu sunt eligibile locuinţele individuale cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Lucrările de finisaj sunt definite în Ghid ca fiind ansamblu de lucrări constând în tencuieli decorative cu permeabilitate ridicată la difuzia de apă, pe bază de var, argilă, cazeină, silicat sau materiale similare agrementate tehnic sau placaje uscate care asigură o bună respiraţie a pereţilor, conform specificaţiilor din fişa tehnică.

Pentru obținerea banilor, există mai multe etape de parcurs.

După publicarea anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare, pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu, cei interesați pot depune dosarele. Mai apoi, este analizată conformitatea administrativă a documentelor și eligibilitatea solicitantului. Dosarele sunt evaluate și selectate, pentru ca, ulterior, cele propuse spre aprobare să fie avizate. Rezultatele sunt publicate pe site-ul AFM.

După depunerea și soluționarea contestațiilor, vor fi încheiate contractele de finanțare și proiectele pot fi implementate.

Sunt considerați eligibili solicitanții care îndeplinesc, după caz, următoarele condiții:

 • sunt cetățeni români sau ai statelor UE și Spațiului Economic European cu domiciliul stabil în România;

 • titulari ai autorizației de construire pentru construcția pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau dețin autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

 • sunt proprietari sau coproprietari ai construcției pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

 • sunt proprietari ai terenului pe care se va implementa proiectul;

 • construcția și imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 • și-au îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale;

 • în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.

 • Programul are două tipuri de indicatori de performanță:

 • în cazul locuințelor de maxim P + 2 etaje aflate în fază de construcție: numărul de locuințe certificate energetic, clasa energetică A, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficiență energetică.

 • în cazul lucrărilor de intervenție aferente locuințelor existente de maximum P + 2 etaje: numărul de locuințe, certificate cu cel puțin o clasă energetică superioară față de cea existentă, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficiență energetică, conform certificatului energetic după execuția lucrărilor.

 • Ghidul de finanțare a Programului poate fi obtinut gratuit de la firma noastra, pe baza unei cereri.