Scutire impozit

Proprietarii care au executat lucrări de reabilitare energetica a locuintelor (blocuri de locuit sau case) pe cheltuială proprie pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor.

Potrivit OUG 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 158 din 2011 şi actualizată prin OUG 63 din 2012:

„Art. 27^1
Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza, in conditiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladiri.” 

In baza auditului energetic elaborat de firma noastra proprietarii pot beneficia de scutire de impozit pe proprietate de pana la 7 ani. Atentie insa, mai sunt unele conditii de indeplinit, referitoare lucrarile si actele necesare. Pentru detalii, contactati-ne.