STUDII UTILIZARE SISTEME

ALTERNETIVE (REGENERABILE)

Pentru construcţii noi aveţi nevoie de un studiu privind utilizarea în noua clădire a sistemelor energetice regenerabile!

Conform Legii nr. 156/15.06.2016 publicată în  Monitorul Oficial nr. 543 din 19 iulie 2016, „Pentru clădirile noi…, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.”

Prin acestă lege se impun anumite cerinţe minime din punct de vedere al performanţelor energetice ale clădirilor noi ce urmeză a fi construite (un consum energetic minim, o emisie de dioxid de carbon în atmosferă minimă), dar şi utilizarea în cadrul noilor construcţii a unor noi tehnologii alternative de eficienţă ridicată, respectiv a utilizării sistemelor regenerabile (energie solară, geotermală, biogaz etc) la noile construcţii. Studiile care certifică aceste situaţii trebuie a fi depuse la Unităţile Administrativ Teritoriale (Primării) în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţii.

Societatea noastra se preocupă pentru traducerea în practică a acestor norme prin întocmirea unor studii de specialitate.

Concepţia noastră în întocmirea acestor studii rezidă în următoarele: în cap. 1 a studiului analizăm proiectul noii construcţii din punct de vedere energetic, respectiv prin consumul energetic al construcţiei: date termotehnice ale anvelopei, rezistenţe termice corectate, date constructive, date asupra instalaţiilor, consumurile energetice pentru încălzire, ACC, iluminat, încadrarea clădirii într-o clasă energetică faţă de clădirea de referinţă, Certificatul de performanţă energetică a clădirii proiectate şi apoi elaborăm „Memoriul de calcul al coeficientului G de izolare termică” pentru clădirea proiectată. Prin toate aceste comandamente urmărim şi încadrarea clădirii în prevederileOrdinul MDRAP 2641/04.04.2017, prin care au fost reduse substanţial consumurile energetice pentru clădirile noi.

La cap. 2 al studiului pornim de la situaţia energetică iniţială a clădirii şi introducem soluţii moderne, regenerabile, pentru asigurarea încălzirii, preparare ACC şi iluminat, iar pentru fiecare soluţie determinăm economiile de energie şi ponderea acestora în mixul energetic: din surse clasice/regenerabile. În acest capitol dimensionăm şi instalaţiile necesare pentru asigurarea necesarului de energie cu ajutorul unui soft german, conform dorinţei şi resurselor proprietarului.

Firma noastră are experienţă în elaborarea de astfel de studii, astfel încât va rugam contactaţi-ne.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>